Najnowsze

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

W Polsce prowadzi się placówki w których można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, a także z mediacji. Przedstawia się garść informacji, na czym polega pomoc, kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać. Celem tych punktów jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, zarówno bezpośredniej, jak i zdalnej, dla mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania bezpośredniej pomocy prawnej w punkcie lub zdalnie przez telefon, w zależności od preferencji.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W tym celu składają oni stosowne oświadczenie, które jest odbierane od prawnika w punkcie i wypełniane na miejscu bezpośrednio przed uzyskaniem porady. Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy i podpisuje go przed prawnikiem lub notariuszem, podając swój status majątkowy i prosząc o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Następnie prawnik przystępuje do profesjonalnej oceny na podstawie swojego osądu sytuacji, która może składać się z kilku różnych kroków: gromadzenia dokumentacji, odbierania oświadczeń od świadków lub ekspertów, kontaktowania się z innymi specjalistami zaangażowanymi w sprawę (w tym z sędziami, policjantami lub prokuratorami) itp. Usługą prawną jest również mediacja, która jest dobrowolnym procesem, w którym strony sporu negocjują porozumienie w celu jego rozwiązania. Mediator nie decyduje o wyniku sprawy, lecz pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Mediacja jest zasadniczo dostępna tylko w sprawach cywilnych i nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, lub gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy w związku stron.

Osoby potrzebujące porady prawnej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, lub wprowadzenia stanu wyjątkowego mogą skontaktować się poprzez stronę darmowe porady prawne. Bezpłatne porady prawne obejmują działania dostosowane do indywidualnej sytuacji posiadacza praw, mające na celu podniesienie świadomości tej osoby na temat jej praw lub obowiązków oraz wspieranie jej w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym wspólne opracowanie planu działania z posiadaczem praw, jeśli to konieczne i zapewnienie wsparcie. Bezpłatne poradnictwo prawne obejmuje także porady dla dłużników oraz doradztwo w kwestiach mieszkaniowych i ubezpieczeń społecznych.

Jeden komentarz do “Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

  • To wspaniale, że państwo działa w ten sposób, aby umożliwić obywatelom uzyskanie pomocy prawnej.

    Sądzę, że jest to szczególnie ważne, dlatego, że bezpłatna pomoc prawna jest udzielana tym, których na nią nie stać, dlatego, by nie cierpieli oni z powodu niemożności uzyskania tej pomocy.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *