FinanseWyróżnione

ZUS czy oszczędzanie na emeryturę?

Wiele osób obawia się, że emerytura gwarantowana przez ZUS w 2022 może nie być wystarczająca. Myśl ta skłania do poszukiwań dodatkowej opcji lub nawet alternatywy dla standardowej emerytury. Na system emerytalny w Polsce składają się trzy filary. Pierwszym jest składka, którą co miesiąc pracodawca pobiera z wynagrodzenia i stanowi ona jego 9,76%, natomiast drugą część tej składki o takiej samej wartości ze środków własnych dokłada pracodawca. Te pieniądze trafiają na konto lub subkonto emerytalne i wynoszą 19,52% wynagrodzenia. Drugim filarem jest, dobrowolna składa OFE, która wynosi 2,92% składki emerytalnej. Wszystkie te środki trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który jest miejscem obsługiwanym przez ZUS, a pieniądze, które nim się znajdują, są na bieżąco przeznaczanie na wypłatę aktualnych emerytur. Wysokość emerytury z ZUS jest zależna właśnie od zgromadzonych składek przeznaczanych na ubezpieczenie emerytalne oraz od liczby lat życia, jaka pozostanie po przejściu na emeryturę. Znaczy to tyle, że im więcej ma się przepracowanych lat, tym więcej się dostanie, natomiast im dłużej te składki będą pobierane, tym ich świadczenia będzie niższe.

Inne alternatywy oszczędzania na emeryturę

Istnieje możliwość gromadzenia dodatkowych środków w ramach trzeciego filaru, który jest dobrowolny jednak warty uwagi. Trzeci filar oferuje produkty takie jak: IKE(Indywidualne Konta Emerytalne), PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) i PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). IKE i IKZE są produktami, które pracownik musi założyć na własną ręką, a wynikające z nich korzyści podatkowe sprawiają, że ich finansowanie jako składki emerytalnej jest opłacalne. PPK i PPE jest zależne od pracodawcy. Pracownicy wyrażający chęć uczestnictwa w tym produkcie mogą liczyć na to, że pracodawca odprowadzi za nich wpłaty. Ich specyfika polega na tym, że pracodawca dokłada się do tych prywatnych oszczędności, a w przypadku PPK oszczędza się dodatkowo przy wsparciu państwa. Innymi sposobami, jakimi można zadbać o przyszłą emeryturę na własną rękę, są wszelkiego rodzaju inwestycje.

Odkładanie samej gotówki może okazać stratą kapitału, ponieważ z biegiem lat pieniądz traci na wartości. Najpewniejszą może okazać się inwestycja w metale szlachetne, a przede wszystkim w złoto. Kolejnym, za to mniej bezpiecznym sposobem jest inwestycja w kryptowaluty. Bardzo dobrym i stosunkowo prostym rozwiązaniem jest lokata lub konto oszczędnościowo. Korzystając z lokaty, konieczne jest określenie terminu wypłaty środków. Chcąc wypłacić pieniądze przed terminem, można liczyć na utratę odsetek. Ten problem rozwiązują banki dające możliwość utworzenia konta oszczędnościowego, z którego pieniądze można wypłacać na bieżąco. Dobrym pomysłem na zabezpieczenie funduszy na emeryturę jest zakup mieszkania lub działki. Problemem w tym wypadku okazać się może bardzo duży próg wejścia.

Podsumowanie

Oszczędzanie na emeryturę jest bardzo indywidualne. Można powiedzieć, że wypłaty oferowane przez ZUS nie są w stanie zapewnić przeciętnemu obywatelowi poziomu życia na podobnym poziomie, jaki miał on będąc na etapie produkcyjnym. Korzystając z trzeciego filaru, można wiele osiągnąć, zyskując większe wypłaty w przyszłości, jednak wymaga to poświęcania regularnie większych kwot przez cały okres produkcyjny. Oszczędzanie na własną rękę jest ciężkie i czasochłonne patrząc na ilość opcji do wyboru oraz ryzyka, jakie często trzeba podjąć, jednak gwarantuje ono przyszły poziom życia na własnych warunkach i zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *