SpołecznośćWiadomosci

Czy powinniśmy tracić prawo jazdy po 70 roku życia?

Unia Europejska planuje wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących prawa jazdy. Od pewnego czasu prawo jazdy nie jest wydawane bezterminowo, a na okres 15 lat, co w przyszłości zmusi do wyrobienia nowego dokumentu każdego. Seniorzy będą zmuszeni odbyć dodatkowe badania lub nawet powtórzyć egzamin. Seniorzy za kierownicą, często poruszają się dużo wolniej i mniej bezpieczniej od młodych kierowców. Wielu kierowców irytuje fakt spowalniania ruchu oraz stwarzane zagrożenie przez mniej uważnych kierowców w podeszłym wieku. Czy seniorzy powinni tracić swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów po przekroczeniu progu wiekowego? Oczywiście, że nie! Wiele starszych osób czuje się dyskryminowana z tego powodu.

Wyzwanie dla kierowcy seniora

Co nas powstrzymuje przed wprowadzeniem takich przepisów?

Wyobraźmy sobie sytuacje, para seniorów mieszka na wsi, a ich dzieci wyjechały do większych miast w poszukiwaniu pracy. Najbliższy sklep znajduję się około 5 km od miejsca zamieszkania, a komunikacji miejskiej nie ma. Jak takie osoby dostaną się do sklepu po chociażby zakupy? Jedynie samochodem. Jeśli jednak odbierzemy im uprawnienia, taka rodzina będzie miała bardzo utrudniony dostęp do sklepów czy pomocy medycznej. Dlatego właśnie wiele osób nie zgadza się na wprowadzenie takich przepisów. Również z przeprowadzonych statystyk przez policje wynika, że starsi kierowcy powodują podobną ilość wypadków jak młodzi kierowcy. Starsi kierowcy nie przyczyniają się do zwiększenia ilości śmiertelnych wypadków, większość zdarzeń na drodze to jedynie stłuczki czy otarcia. Więc nie stanowią oni tak wielkiego zagrożenia, jak domniema opina społeczna. Również kolejki w ośrodkach egzaminacyjnych (WORD) ulegną wydłużeniu, ponieważ nie tylko młodzi kierowcy będą korzystać z ich usług.

W 2017 roku Instytut Transportu Samochodowego zainicjował badanie reprezentatywnej grupy kierowców z Mazowsza, z co najmniej 30-letnim stażem za kierownicą, w wieku 50 lat i więcej.

W wyniku tego badania ankietowani w prawie 70% uważają, że dodatkowe szkolenia są potrzebne, prawo nie jest stałe i ulega ciągłym poprawkom oraz zmianom. Wprowadzone aktualnie przepisy nie obowiązywały wcześniej, gdy aktualni seniorzy zdawali egzamin. Ankietowani uważają również, że jako kierowcy z długim stażem lepiej znają przepisy ruchu drogowego i wiedzą jak w danej sytuacji się zachować.

Kierowca senior

 

Co przemawia za wprowadzeniem ograniczeń?

Kierowcy w podeszłym wieku nie są tak spostrzegawczy i skupieni na drodze jak młodzi, pełni sił uczestnicy ruchu drogowego. Mogą oni stanowić dodatkowe zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dlatego obowiązkowe badania potwierdzające ich zdolność pomogą zarówno ocenić stan zdrowia seniora, jak i jego zdolności prowadzenia pojazdów. Seniorzy również nie są świadomi popełnianych wykroczeń, a wytłumaczenie im tego jest prawie niemożliwe. Podeszły wiek seniorów może doprowadzić między innymi do:

  • Zaburzenia koordynacji,
  • zawężenia pola widzenia,
  • pogorszeniem podzielności uwagi,
  • niewłaściwej oceny odległości,
  • zbyt długim czasem reakcji i wykonywania manewrów.
Czy powinniśmy odbierać prawo jazdy seniorom?

Odbierane prawa jazdy seniorom powinno być możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach. Najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest edukacja przyszłych i obecnych kierowców. Większość doświadczonych kierowców niechętnie oddaje kluczyki, nie zauważają oni swoich niedoskonałości. Dlatego podniesienie świadomości seniorów o pogorszeniu się ich zmysłów powinno być głównym celem. Seniorzy do jazdy powinni wybierać pory dnia, gdzie ruch uliczny jest mniejszy oraz nie ryzykować jazdą w nocy, gdzie widoczność jest dużo gorsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *